ANG HALAGA NG ORAS SA PERA

ANG konsepto ng “time value of money” ay nagpa­pakita kung gaano kaha­laga ang oras sa mga pe­rang ini-invest o inuutang.

Maraming halimbawa ng kung paanong ang konseptong ito ay naglalarawan ng kalakaran sa ating ekonomiya at pang-araw-araw na buhay.

Isang halimbawa ay ang pag-iimpok sa bangko. Sa pamamagitan ng pag-iipon, ang perang inilagak ngayon ay nagkakaroon ng pagkakataon na lumaki ang halaga sa hinaharap dahil sa interes na kikitain nito. Sa Pilipinas, maraming kababayan ang nagtatabi sa kanilang bangko upang magkaroon ng pang-ekonomiyang seguridad sa hinaharap. Ang pag-iimpok ay isang paraan upang maipakita ang konsepto ng time value of money.

Sa larangan ng pagne­negosyo, malaking papel din ang oras sa pagpapalaki ng kita. Halimbawa, ang isang negosyante na nag-invest sa isang proyekto ay umaasa na ang kanyang puhunan ay magdadala ng malaking tubo sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon, ang puhunan na ito ay inaasahang magiging mas malaki pa kaysa sa orihinal na halaga dahil sa interes o kita na kikitain.

Sa personal na buhay, ang pagpapalago ng pera ay hindi lamang limitado sa mga negosyante. Ang mga ordinaryong mamamayan din ay nakikinabang sa pagpapalago ng kanilang pera sa pamamagitan ng mga investment schemes tulad ng mutual funds, stocks, at real estate.

Sa ganitong paraan, nakikita ng mga Pilipino ang halaga ng oras sa kanilang pera at kung paano ito maaa­ring magdulot ng mas magandang kinabukasan.

Sa kabuuan, ang time value of money ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang oras sa pagpapalago ng pera. Ang mga halimbawa ng pag-iimpok, pagnenegosyo, at personal na pamumu­hunan ay nagpapatunay kung paano ito naglalarawan ng kalakaran sa ating lipunan at ekonomiya..

 

Ang may-akda ay Foun­der at CEO ng Hungry Workhorse, isang kumpanya na nagbibigay ng serbisyo ukol sa digital at culture transformation. Siya ay nagtuturo ng strategic management sa MBA Program ng De La Salle University. Ang may-akda ay maaring i-email sa rey.lugtu@hungryworkhorse.com.

Pinagmulan: https://pilipinomirror.com/ang-halaga-ng-oras-sa-pera/?fbclid=IwAR30PsFmiabp2iwmOKuAcRQLMDGGzkory50jVzzlIepWuRtnzSyKGzq1Fec